Blog Archives

Magyar-eszperantó szótár

Kevés szóval eszperantóul

Eszperantó-magyar szótár

Kevés szóval eszperantóul

Önoktató eszperantó nyelvmester

Az utóbbi évek alatt az első kiadás elrongyolt, vándor példányaival gyakran találkoztam. Nyolc-tíz kézen ment keresztül kölcsönbe mindegyik a tanulni vágyók között. Évek óta keresik, sürgetik a második kiadást. A türelmetlen kérdezőknek csak azt felelhettem, ha majd eljön a mi időnk… és ím’ a Béke itt kopog a küszöbünk előtt s vele együtt megérkezett a várt második kiadás.
Sok szeretettel s gonddal végeztem az újraírást, az átdolgozást, hogy megkönnyítsem, de egyben sokkal alaposabbá tegyem azok munkáját, akik ebből a könyvből tanulni, vagy oktatni kívánnak. Amennyire a módszerem megengedi, áttekinthetőbbé tettem a tananyagot a tárgymutató tartalomjegyzékkel és tetemesen bővítettem a szókincset a „Függelék” hozzáadásával.
Mindez nemcsak munka-, de áldozattöbblettel jár, melyet a kiadó, mint régi lelkes eszperantista, szívesen vállalt magára a cél érdekében.

Eszperantó nyelvkönyv

30 nap alatt eszperantóul

Rendszeres eszperantó nyelvtan

Votum Petőfianum (mini)

Lépésenként magyarul – Első lépés

Kevés szóval eszperantóul

Eszperantó nyelvkönyv 1965.