Blog Archives

Szent Biblia

Biblia

Szent Biblia

Ez a könyv az 1685-ben Amszterdamban Misztótfalusi Kis Miklós által nyomtatott Biblia betűhív rekonstrukciója. A kötet elkészíté-
séhez a dr. Bottyán János hagyatékából vásárolt 1685. évi amszterdami kiadás szolgált alapul. A kiegészítéshez és javításhoz felhasznált kötetek: az Országos Széchényi Könyvtár RMK I. 1324 jelzetű példánya, a Ráday Gyűjtemény Könyvtárának RMK 153 jelzetű példánya és a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények Könyvtárának L 614 jelzetű példánya.

Biblia (1982)

Szent Biblia

Biblia Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése

Biblia

Biblia

Szent Biblia

Szent Biblia

Revideált Károli-fordítás (1908), családi adatok és események bejegyzési lehetőségével.

Biblia

Biblia

Az Ó- és Újszövetség jelen kötetével a nagyközönség a Szent István Társulat Bibliájának megújult kiadását veheti kézbe. Kiadványunkat javított fordításban, a szövegek alá tördelt magyarázó jegyzetekkel, jól olvasható betûmérettel jelentettük meg. Közel 200 oldalas mellékletében minden eddiginél bõségesebb név- és tárgymutatót, a Bibliában szereplõ súlymértékek és ûrmértékek gyûjteményét, javított idõrendi táblázatot, illetve az idegen szavak és teológiai kifejezések magyarázatát találjuk. Számos színes térkép segítségével megkereshetjük a Bibliában szereplõ helységeket. Mûbõr kötésben, aranyozott táblanyomással jelent meg.